In-Voice: Portugalija

Portugalijos muzikinio ugdymo asociacija (APEM) yra ne pelno siekianti kultūrinė ir profesinė asociacija, turinti Portugalijos Respublikos Prezidentūros paskelbtą visuomeninės naudos statusą ir priklausanti ISME (Tarptautinei muzikinio ugdymo draugijai – UNESCO). APEM buvo įkurta 1972 m. ir šiuo metu vienija 800 narių. Nuo 2009 m. APEM turi Mokymo centrą, kuris specializuojasi muzikos mokytojams skirtuose profesinio tobulėjimo mokymuose.
Portugalijoje APEM sukūrė unikalų projektą Cantar Mais (Dainuok daugiau) – nemokamą internetinę platformą (www.cantarmais.pt), kurioje galima rasti įvairių dainų (portugalų tradicinių dainų, senovinės muzikos, dainų iš šalių, kuriose portugalų kalba yra valstybinė, autorinių dainų, tradicinių portugalų žanrų fado ir cante, muzikinio teatro dainų ir dainų ciklų) su originaliomis aranžuotėmis ir orkestruotėmis, kurias papildo internetiniai pedagoginiai ištekliai ir vadovėliai.
Pagrindinis APEM tikslas – plėtoti ir tobulinti muzikinį ugdymą, kuris yra neatsiejama žmogaus formavimosi ir socialinio gyvenimo dalis, taip pat esminis specializuoto muzikinio mokymo komponentas.
Pagrindiniai APEM tikslai yra šie:

  • prisidėti prie muzikos pedagogų profesinio tobulėjimo;
  • tyrinėti nacionalines muzikinio ugdymo problemas pasitelkiant mokslinius tyrimus ir * praktinę veiklą, siekiant bendradarbiauti ir turėti svarų balsą bei dalyvauti vykstančiose reformose, kuriomis siekiama kelti švietimo lygį ir laipsniškai jį decentralizuoti;
  • skatinti įvairių veiklos sektorių, turinčių įtakos muzikiniam ugdymui, koordinavimą;
  • skleisti žinias apie naujus muzikinio ugdymo principus ir metodus ir šiuo tikslu skatinti ryšius bei bendradarbiavimą Europos ir tarptautiniu lygiu.