In-Voice: Protugāle

Portugāles Mūzikas izglītības asociācija (APEM) ir profeionāla bezpeļņas kultūras asociācija ar Portugāles Republikas prezidentūras deklarētu sabiedrisko pakalpojumu statusu, un tā ir ISME (Starptautiskās Mūzikas Izglītības biedrības – UNESCO) filiāle. APEM tika dibināta 1972. gadā, un šobrīd tai ir 800 partneri. Kopš 2009. gada APEM ir Mācību centrs, kas specializējas profesionālās pilnveides apmācībās, kas vērstas mūzikas pedagogu apmācību.

APEM Portugālē izstrādāja unikālu projektu ar nosaukumu Cantar Mais (Sing More), – bezmaksas tiešsaistes platformu (www.cantarmais.pt), kas nodrošina plašu dziesmu klāstu (portugāļu tradicionālās dziesmas, seno mūziu, dziesmas no valstīm, kurās ir portugāļu valoda oficiālā valoda, oriģināldziesmas, tradicionālos portugāļu žanrus fado un cante, muzikālā teātra dziesmas un dziesmu ciklus) oriģinālos aranžējumos un instrumentācijās, kas bagātina tiešsaistes pedagoģiskos resursus un apmācības.

APEM galvenais mērķis ir muzikālās izglītības attīstības veicināšana un pilnveidošana, – gan kā neatņeamama sastāvdaļa cilvēka  veidošanās un sabiedriskās dzīves formācijā, gan kā būtiska sastāvdaļa specializētajā muzikālajā apmācībā.

Organizācijas galvenie mērķi ir:

  • Sniegt ieguldījumu mūzikas pedagogu profesionālajā pilnveidē;
  • Izpētīt nacionālās mūzikas izglītības problēmas, lai sadarbotos un gūtu spēcīgu nostāju un klātesamību saistībā ar notiekošajām reformām, kuru mērķis ir izglītības līmeņa celšana un tās progresīva decentralizācija;
  • Veicināt dažādu muzikālo izglītību ietekmējošu darbību un nozaru koordināciju;
  • Izplatīt zināšanas par jauniem mūzikas izglītības paņēmieniem un metodēm, un šajā nolūkā veicināt kontaktus un sadarbību Eiropas un starptautiskā līmenī. “