IN-VOICE 4 ĮgalinimasTai "Erasmus+" KA2 projektas, truksiantis nuo 2022 m. vasario mėn. iki 2024 m. sausio mėn.

Projektas “IN-Voice4Empowerment” atsirado dėl bendros partnerių vizijos skatinti socialinę įtrauktį kuriant novatorišką ir daugiadisciplininę menais grįstą chorinės veiklos programą.
Daugumoje naujausių mokslinių tyrimų apie marginalizuoto jaunimo įtraukimą ir pakartotinį įsitraukimą pabrėžiama daugiadisciplininių metodų ir metodikų svarba bei transformacinis menų potencialas socialinės įtraukties kontekste (Brader 2013; Ruthmann2017 ir 2020). Dar daugiau, naujos perspektyvos ir socialinės įtraukties strategijos grindžiamos rekomendacijomis dėl skaitmeninių neformaliojo mokymosi metodikų įgyvendinimo būdų, taip stiprinant paslaugų teikėjų gebėjimus įgyvendinti ir palaikyti sėkmingus pokyčius, palaikyti jaunimo judėjimą.
Mokytojai ir besimokantieji – tai grupės, kurias siekiama paremti šiuo projektu, ypač po Covid-19, kai socialinė atskirtis išryškėjo dėl kelių nuotolinio mokymo(si) laikotarpių, kurių metu bendravimas buvo minimalus.
Remiantis prielaida, kad chorai yra įvairios sudėties individų grupės, atspindinčios mūsų visuomenę ir pačios esančios atitinkamų veikėjų transformacijos įrankiai nuolat besikeičiančioje ES ir pasaulio visuomenėje, ši programa remiasi choriniu teatru, įkūnytu muzikavimu ir bendruomenės kūrimu per chorinį dainavimą, vokalinius garsovaizdžius, chorinę garsinę tapybą, išraiškingą judesį, žodį ir vaizdinius elementus, suteikiant mokiniams galimybę patiems sukurti dalį muzikos atlikimo būdų, mokantis skaitmeninės kompozicijos ir multimedijos technologijų. Taip bus padedama sutvirtinti jų atsakomybės ir savarankiškumo jausmą, stiprinti dainuojančių dalyvavimą, jiems suteikti daugiau galių, padėti atrasti savo “Balsą” tiesiogine ir perkeltine prasmėmis.
IN-Voice4Empowerment siekia įkvėpti ir įgalinti mokyklinio ugdymo srityje dirbančius specialistus, ypač muzikos mokytojus ir (arba) chorų vadovus, taip pat chorinės bendruomenės narius ir kitus specialistus, dirbančius nepalankiame jaunimo socialinės įtraukties kontekste.

Invoice-Fb-cover.png

Objectives

Pagrindiniai projekto tikslai:

1) Muzikos mokytojų ir (arba) chorų vadovų gebėjimų stiprinimas, kad jie galėtų atpažinti ir nustatyti pagrindines problemas, susijusias su nepalankioje padėtyje esančiu jaunimu ir socialine atskirtimi.

2) praturtinti muzikos mokytojų / choro vadovų, o vėliau ir mokinių socialinius, bendravimo, tarpkultūrinius ir muzikinius įgūdžius bei kompetencijas, siekiant skatinti socialinę įtrauktį.

3) Mokytojų / choro vadovų, o kartu ir mokinių skaitmeninių gebėjimų stiprinimas per menu grindžiamą kūrybinę praktiką.

4) Didinti informuotumą apie novatoriškų, menu grindžiamų programų, patobulintų naujomis daugialypės terpės ir skaitmeninėmis technologijomis, veiksmingumą skatinant socialinę įtrauktį.

5) Kultūros paveldo lygybės ir naujos kultūrinės kūrybos skatinimas Europos lygmeniu įtraukiose chorinėse praktikose.

Rezultatai

Projekto rezultatai

PR1 – Įtraukioji vokalinės chorinės pedagogikos sistema (IVCHPF).


PR2 – Mokytojų rengimo modulis, skirtas inkliuzinei vokalo / choro pedagogikai.


PR3 – Mokytojų veiklos ir efektyvumo vertinimo ir įsivertinimo priemonė.

PR4- Elektroninė knyga – Garsinė ir vaizdinė medžiaga, skirta inkliuziniam vokaliniam choriniam mokymui / mokymuisi.


PR5- Bendradarbiavimu grįsta mokymosi skaitmeninė platforma (angl. Collaborative Learning Digital Platform, CLDP), skirta dalytis gerąja patirtimi / įgyti naujų įgūdžių pagal IVCHP sistemą.

Tikslinė grupė

Bendrojo ugdymo mokyklų muzikos mokytojai

chorų vadovai

būsimieji muzikos mokytojai / studentai

mokytojų rengėjai

muzikinio švietimo įstaigų atstovai

tyrėjai

ugdymo programų autoriai

švietimo politikos formuotojai.