In-Voice: Ispanija

“Musikene”, Baskų krašto tarptautinė muzikos konservatorija, įsikūrusi Donostijoje-San Sebastiane, buvo įkurta 2001 m. birželio mėn. Baskų vyriausybės Švietimo, universitetų ir mokslinių tyrimų departamento, siekiant teikti aukštąjį muzikinį išsilavinimą. “Musikene” buvo sumanyta kaip speciali teisinė struktūra, suteikianti jai statusą, panašų į universitetų statusą.
“Musikene” pagrindinis tikslas – teikti aukštos kokybės išsilavinimą, leidžiantį įgyti profesinę kvalifikaciją atlikimo, kūrybos, dirigavimo ir dėstymo srityse. Taip pat suteikti studentams praktinių gebėjimų, reikalingų būsimoms įsidarbinimo perspektyvoms didinti, neatsiliekant nuo aktualių XXI a. reikalavimų.
Dėl šios priežasties “Musikene” labai kruopščiai atrenka personalą. Dėstytojai savo dėstymą praturtina aktyvia veikla ir atlikimo (solo, orkestro ar kamerinės muzikos), kūrybos, dirigavimo ar mokslinės veiklos patirtimi. Taigi dėstytojai yra savo konkrečių studijų sričių ekspertai ir labai vertinami specialistai. Muzikinio fakulteto dėstytojų bendruomenę sudaro 168 nuolatiniai 15 skirtingų tautybių dėstytojai.
“Musikene” mokymo programoje derinami specifiniai kiekvienos specializacijos dalykai su kitais, labiau teorinio ir humanistinio pobūdžio dalykais, kad studentai gautų holistinį požiūrį į aukštojo mokslo studijas. Be to, mokykloje organizuojama daug meistriškumo kursų, kuriuos veda aukštos kvalifikacijos kviestiniai dėstytojai.
“Musikene” yra užmezgusi ryšius su organizacijomis, kurios plėtoja muzikinę ir kultūrinę veiklą, siekdama suteikti studentams įsidarbinimo galimybių. Pavyzdžiui, pasirašytos sutartys su profesionaliais orkestrais, chorais ir žinomais muzikos festivaliais, tokiais kaip San Sebastiano klasikinės muzikos festivalis “Quincena Musical”, “Jazzaldia” ar šiuolaikinės muzikos festivaliai. Taip pat su universitetais, mokslinių tyrimų ar kūrybos centrais.
Vykdydama savo kultūrinę veiklą “Musikene” visada yra atvira poreikiams ir interesams, kylantiems iš socialinės ir kultūrinės aplinkos. Todėl konservatorija skatina savo studentų veiklą – koncertus ar kompozicijas, taip pat mokslinius tyrimus ir socialinius projektus.
Nuo 2012 m. iki šios akimirkos pasirašyta daugiau nei 100 sutarčių su viešosiomis institucijomis, kultūros, švietimo ir muzikos sektorių profesionalais, valstybinėmis ir privačiomis įstaigomis.