In-Voice: Spānija

Musikene- Basku Zemes Starptautisko mūzikas konservatoriju, kas atrodas Donostijā-Sansebastjanā, 2001. gada jūnijā izveidoja Basku Izglītības un Zinātnes ministrija ar mērķi nodoršināt augstāko muzikālo izglītību.
Musikene tika veidota kā juridiska struktūra, kas pārvalda universitātes ar līdzīgu statusu.
Musikene pamatmērķis ir augstas kvalitātes izglītības nodrošināšana ar profesionālu ievirzi izpildītājmākslā, daiļradē, diriģēšanā un pedagoģijā. Tās uzdevums ir nodrošināt studentiem praktiskas iemaņas un apmācību, kas nepieciešama, lai vairotu konkurētspēju darba tirgū, vienlaikus saglabājot atbilstību 21.gadsimta prasībām.
Šī iemesla dēļ Musikene ļoti rūpīgi atlasa un izvēlas personālu. Mācībspēku biedri bagātina skološanu ar aktīvu karjeru izpildītājmākslās (solo, orķestra vai kamermūzikā), daiļradē, diriģēšanā vai zinātniski pētnieciskajā darbībā. Tādējādi viņi ir eksperti sevis pārstāvētajā specifiskajā studiju jomā un augsti novērtēti profesionāļi. Musikenes mācībspēkus veido 15 dažādu tautību 168 pastāvīgi pasniedzēji.
Musikene mācību programmā ir apvienoti katrai mācību jomai specifiski priekšmeti ar citiem teorijas un humānistiskas ievirzes priekšmetiem, lai nodrošinātu holistisku pieeju augstākās izglītības studijām. Turklāt universitāte organizē ļoti daudz meistarklašu, kuras vada augsti kvalificēti vieslektori.
Musikene ir nodibinājusi saites ar organizācijām, kas rada vai veicina muzikālas un kultūras aktivitātes, kuru galvenais mērķis ir nodrošināt studentiem darba iespējas. Kā piemērus var minēt darba līgumus, kas noslēgti ar profesionāliem orķestriem, koriem un tādiem slaveniem mūzikas festivāliem, kā Sansebastjanas Klasiskās Mūzikas festivāls-Quincena Musical, Jazzaldia vai Mūsdienu mūzikas festivāli. Tāpat arī līgumi ar universitātēm un pētniecības vai jaunrades centriem.
Kultūras izplatīšanas ietvaros Musikene vienmēr ir atvērta piedāvājumiem un vajadzībām, kas izriet no sociālās un kulturālās vides.
Šādā veidā konservatorija popularizē savu audzēkņu darbus- gan koncertus, unskaņdarbus, gan pētniecības un sociālos projektus.
No 2012. gada līdz šim brīdim esam parakstījuši vairāk kā 100 līgumus ar publiskām personām, kultūras, izglītības un mūzikas nozares profesionāļiem, vadības struktūrām un privātpersonām.