In-Voice: Kipras

Socialinių inovacijų centras – tai mokslinių tyrimų ir plėtros organizacija, kuri daugiausia dėmesio skiria socialinių inovacijų ir skaitmeninės transformacijos plėtotei pasitelkiant įrodymais pagrįstus mokslinius tyrimus, naujų technologijų diegimą ir pasaulinių, nacionalinių, regioninių bei vietos sprendimų kūrimą. Ją sudaro profesionalų komanda, turinti daugiau nei 50 metų bendrą patirtį švietimo, sistemų racionalizavimo, informacinių ir ryšių technologijų, verslumo, socialinių inovacijų, pasaulinių sveikatos procesų, verslo teismo intervencijos, jaunimo ugdymo ir motyvavimo bei išteklių perskirstymo srityse.