In-Voice: Kipra

CSI ir pētniecības un attīstības organizācija, kas koncentrējas uz sociālo inovāciju un digitālās transformācijas veicināšanu, izmantojot uz pierādījumiem balstītu pētniecību, jaunu tehnoloģiju ieviešanu, kā arī globālu, nacionālu, reģionālo un vietēju risinājumu izstrādi. To veido profesionāļu komanda ar vairāk nekā 50 gadu ilgu kolektīva pieredzi izglītības, sistēmu racionalizācijas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, uzņēmējdarbības, sociālo inovāciju, globālā veselības procesa, biznesa kriminālistikas, jauniešu attīstības un motivācijas un resursu pārveides jomās.