In-Voice: Lithuania

Lietuvos muzikos ir teatro akademija yra specializuota menų aukštoji mokykla, kurios misija – užtikrinti tvarią meno ir mokslo veiklos plėtrą, dalyvauti formuojant šalies meninio ugdymo ir kultūros politiką, puoselėti visuomenės dvasinę darną ir tautinį tapatumą, ugdyti meniškai talentingiausius jaunuolius – kūrybingus, iniciatyvius, verslius, atvirus Lietuvai ir pasauliui žmones. LMTA vizija: atvira ir kūrybinga akademinio meno ir mokslo bendruomenė, inspiruojanti kultūros proveržius ir kurianti vertybes.
Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA) aukštoji universitetinė mokymo ir studijų įstaiga, rengianti muzikus, aktorius, režisierius, garso operatorius, menotyrininkus, teatrologus, kino mokslo specialistus ir šių sričių pedagogus, dėstytojus, kritikus, leidėjus, vadybininkus ir vadybininkus. LMTA bendradarbiauja su kūrybinės pramonės atstovais ir socialiniais partneriais, siekdama skatinti jaunuosius menininkus ir spartinti kultūros plėtrą. Kasmet akademijoje vyksta apie 500 meno renginių. Mokslo, meno tyrimų ir edukacijos pasiekimai publikuojami mokslo žurnaluose, pristatomi nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose.