In-Voice: Īrija

DU ir viena no vadošajām pasaules ” jaunajām” universitātēm, kuras misija ir pārveidot cilvēku dzīves un sabiedrību. Ar izglītības, pētniecības un inovāciju palīdzību tā orientējas uz reālas ietekmes veicināšanu un globālu problēmu risināšanu, sastrādājoties ar partneriem un interesentiem. DU šobrīd ir ierindota starp 200 pasaules labākajām mākslas un humanitāro zinātņu universitātēm un ir viena no 250 labākajām universitātēm sociālo zinātņu jomā. Mūzika DU ir gan Teoloģijas un Filozofijas fakultātē, gan Humanitāro un Sociālo zinātņu fakultātē. Skolā tiek piedāvātas vairākas bakalaura un maģistra līmeņa mūzikas programmas, tostarp maģistra programma kora mūzikā, un tiek veicināta pētniecība muzikoloģijā, etnomuzikoloģijā, kompozīcijā un izpildītājmākslās doktora studiju līmenī, īstenojot projektus, kuros iesaistās profesori, pasniedzēji un pēcdoktorantūras zinātnieki. DU izpildītājmākslinieki no koriem un ansambļiem regulāri muzicē džeza, populārās mūzikas un īru tautas mūzikas žanros, uzstājoties skolas ilggadējā “Pusdienlaika koncertu” ciklā un ikgadējā “Fidelio Trio Ziemas Kamermūzikas festivālā”. DU Mūzikas fakultātei ir sadarbība ar vairākiem partneriem mūzikas izglītības un attīstības jomā Īrijā un ārpus tās, starp tiem: Sing Ireland; Music Generation; Īrijas Kodaja biedrība; Laikmetīgās Mūzikas centrs; Īrijas Mūzikas Izglītības biedrība; Mūzikas Skolotāju asociācija; Starptautiskā Tradicionālās Mūzikas padome (Īrija); Īrijas Muzikoloģijas biedrība; Lista Akadēmija Ungārijā un Starptautiskā Populārās Mūzikas Studiju asociācija (Apvienotā Karaliste un Īrija).